Godišnja i izborna skupština BK Dubrovnik 15.04.2019

BADMINTONSKI KLUB

DUBROVNIK

Kneza Branimira 5,

Mob. (za kontakt) 091-6412223

Matični broj: 1442317

IBAN: HR8024070001100024300

OIB: 94694802032

Dubrovnik, 08. Travnja, 2019. godine

 

 

ČLANOVIMA SKUPŠTINE KLUBA

 

Predmet: Poziv na Skupštinu Badmintonskog kluba Dubrovnik

 

         Na temelju članaka 24. i 25. Statuta Badmintonskog kluba Dubrovnik sazivam Godišnju redovnu i izbornu skupštinu Badmintonskog kluba Dubrovnik koja će se održati, u ponedjeljak, 15. Travnja 2019. u prostorijama kluba (Konzum) s početkom u 19:00 sati sa slijedećim

 

D N E V N I M R E D O M :

 

1.   Otvaranje rada Skupštine i usvajanje dnevnog reda

2.   Verifikacija zapisnika sa prošle Skupštine

3.   Izvješće o radu u 2018. godini.

4.   Financijsko izvješće za 2018. godinu.

5.   Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu.

6.   Diskusija o izvješćima

7.   Razrješenje predsjednika, članova Izvršnog odbora, predsjednice Nadzornog odbora kluba i tajnika kluba

8.   Izbor predsjednika kluba

9.   Izbor članova Izvršnog odbora kluba

10. Izbor Predsjednika nadzornog odbora kluba

11. Donošenje Statutarne odluke o promijeni likvidatora kluba

12. Program rada za 2019. godinu

13. Diskusija

14. Razno.


Potencijalni kandidati za mjesto Predsjednika trebali bi do 11.04.2019 poslati svoj CV na službeni mail kluba.

Materijali sa dnevnim redom skupštine biti će objavljeni na službenim stranicama kluba do 11.04.2019 godine.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                               Predsjednik kluba

                                                                               Ratko Galjer

Materijali:


Sportski rezultati 2018


Program rada kluba za 2019


Nadzorni odbor


Popis članova nacionalnih reprezentacija


Podaci o sportašima


Fina izvještaj poslovanja u 2018


Zapisnik skupštine 2018.


Izvješće o radu kluba 2018


Poziv s dnevnim redom 2019.


Ratko Galjer CV