1.Lea Burazor

2.Vlaho Čerjan

3.Mia Čerjan

4.Ivica Čerjan

5.Joško Đilović

6.Fran Galjer

7.Ratko Galjer

8.Lučia Galjer

9.Helena Galjer

10.Karla Guca

11.Maris Guca

12.Dolores Guca

13.Barbara Janičić

14.Marko Janičić

15.Nikolina Kabiček

16.Zorana Kapetanić

17.Patrik Karamatić

18.Patrik Konjuh

19.Erika Konjuh

20.Laura Konjuh

21.Maro Kristić

22.Ana Letunić

23.Davor Makivić

24.Nikola Makivić

25.Nika Masle

26.Đurđica Bender

27.Nika Matana

28.Leona Milković

29.Nevia Milković

30.Romea Milković

31.Igor Ostojić

32.Zdravko Ostojić

33.Noa Selmani

34.Petra Šilje

35.Katarina Šilje

36.Marin Šučur

37.Niko Šumić

38.Katica Šumić

39.Dora Šurković

40.Margarita Tolja

41.Andrea Vlašić

42.Mara Vlašić

43.Karla Iva Vuletić

44.Ratko Vuletić

45.Vlaho Zlošilo

46.Helena Zvone