Badmintonski klub Dubrovnik

Kneza Barnimira 5,20000 Dubrovnik


IBAN: HR8024070001100024300


Matični broj: 1442317


OIB: 94694802032


e-mail kontakt: rgaljer69@gmail.com


Facebook: Badmintonski klub Dubrovnik


 

Telefon:
Telefon: 091 6412223 (trener)
Telefon: 091 9573070 (trener)

Sponzori
Petak, 15.03.2013  
Skupština kluba

U prostoru "kod duba" u subotu 16. ožujka 2013. u 10 sati.

BADMINTONSKI KLUB

«AEDIUM»

DUBROVNIK

Frana Supila 3

Tel (za kontakt) 411991 / mob. 091-7876406

Matični broj: 1442317

Žiro račun: 2407000-1100024300

OIB: 94694802032

Dubrovnik, 1. ožujka 2013. godine

 

 

ČLANOVIMA SKUPŠTINE KLUBA

DUBROVNIK

 

 

 

Predmet: Poziv na Redovnu skupštinu Badmintonskog kluba «Aedium»

 

 

 

            Na temelju članaka 17. i 18. Statuta Badmintonskog kluba «Aedium» sazivam redovnu Skupštinu kluba koja će se održati u subotu, 16. ožujka 2013. u prostoru „kod duba“ koji klub koristi za treninge s početkom u 10:00 sati.

 

            Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

D N E V N I       R E D :

 

1.      Otvaranje rada Skupštine, donošenje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine

2.      Verifikacija zapisnika sa prošle Skupštine (u dodatku)

3.      Izvješće o radu u 2012. godini. ( u dodatku)

4.      Financijsko izvješće za 2012. godinu. ( u dodatku)

5.      Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu.

6.      Diskusija o izvješćima

7.      Izmjena Statuta (broj članova Izvršnog odbora)

8.      Razrješenje dijela članova Izvršnog odbora

9.      Izbor preostalih članova Izvršnog odbora kluba

10.  Program rada za 2013. godinu sa financijskim pokazateljima ( u dodatku)

11.  Diskusija

12.  Razno.

 

Pozivamo Vas da prisustvujete Skupštini kluba i svojom nazočnošću uveličate njen rad.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Predsjednik kluba

                                                                                              Tomica Brajak

 


ZAPISNIK

 

sa Redovne skupštine Badmintonskog kluba "Aedium", Dubrovnik održane, u četvrtak, 8. ožujka 2012. u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik na Babinom kuku s početkom u 18:00 sati.

sa slijedećim

 

D N E V N I M       R E D O M:

 

1.      Otvaranje rada Skupštine, donošenje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine

2.      Verifikacija zapisnika sa prošle dvije Skupštine

3.      Izvješće o radu u 2011. godini.

4.      Financijsko izvješće za 2011. godinu.

5.      Izvješće Nadzornog odbora za 2011. godinu.

6.      Diskusija o izvješćima

7.      Izmjena Statuta

8.      Razrješenje člana Nadzornog odbora

9.      Izbor člana Nadzornog odbora

10.  Izbor preostalih članova  Izvršnog odbora kluba

11.  Program rada za 2012. godinu sa financijskim pokazateljima ( u dodatku)

12.  Diskusija

13.  Razno.

 

Godišnjoj skupštini su bili nazočni članovi Skupštine: Nikica Čerjan, Ivan Čerjan, Ivana Vojvoda, Milena Burazor, Pavo Ucović, Zoran Garbin, Vlaho Zlošilo, Tomica Brajak, Ratko Galjer,  Joško Đilović, Igor Ostojić, Zdravko Ostojić, Josip Đilović, Nikša Sentić, Tonči Drašković, Andrija Tolja, Zvjezdana Tolja, Emilija Vlašić i Tonči Vlašić.

Izočni članovi Skupštine: Dubravka Lošić, Vlaho Čerjan, Mario Kolobarić, Helena Galjer, Ivanka Grljević  i Dragutin Petković.

Skupštini su bili nazočni i igrači Lukša Zlošilo, Mia Čerjan, Fran Galjer.

 

Ad.1. Predsjednik kluba Tomica Brajak otvorio je Godišnju skupštinu kluba, svima zaželio dobrodošlicu i pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno prihvaćen.

Za zapisničara je izabran Vlaho Zlošilo, a za ovjerovitelje Tomica Brajak i Ratko Galjer.

 

Ad.2. Zapisnici sa prošle dvije Skupštine kluba: Izborne i redovne  održane 27. travnja 2011.i Izvanredne održane 19. kolovoza, na kojoj je klub promijenio ime i izmijenio po jednog člana Izvršnog i Nadzornog odbora jednoglasno su prihvaćeni.

 

Ad.3. Izvješće o radu u 2011. godini podnio je tajnik kluba Vlaho Zlošilo. To je godina u kojoj je klub ponovo promijenio ime i sa novim sponzorom uspostavio vrlo dobru suradnju. Teški uvjeti rada doveli su do osipanja broja članova u natjecateljskom i rekreativnom dijelu. Sportski rezultati su takvi da se može govoriti o kontinuitetu dominacije Frana Galjera u svojim konkurencijama a i dobrom napredovanju nekolicine drugih mladih članova kluba.

 

Ad. 4. Financijski izvještaj kluba također je podnio tajnik Zlošilo. Prihodi su bili 186.093,72 kune. Od Grada Dubrovnika 116.250, a ostalo od članova kluba i sponzora. Primjetan je pad prihoda od članarine, a povećanje sponzorskog dijela.

Rashod je bio 183.655,46 od čega 102.146,47 za plaće zaposlenih, a za natjecanja 67.568,00 kuna.

 

Ad.5.  Umjesto izočnog Maria Kolobarića u ime Nadzornog odbora izvijestila su preostala dva člana Nikša Sentić i Andrija Tolja i ustvrdili da u radu kluba nisu primijećene nepravilnosti.

 

Ad.6. Nakon što su članovi Skupštine čuli izvješća otvorena je diskusija o izvješćima.

Nekoliko članova skupštine osvrnulo se na loše uvjete za treninge i izrazilo nadu da će se uvjeti rada uskoro popraviti. Na kraju diskusije izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Izvješća se nalaze u cijelosti na web stranici  kluba  www.badminton-dubrovnik.hr

 

Ad.7. Zbog želje članova kluba da se više ljudi uključi u rad Izvršnog odbora kluba pristupilo se izmjeni Statuta kluba i donesena je

 

O   D   L   U   K   A

 

Prvi redak članka 23. Statuta BK Aedium mijenja se i glasi:

Izvršni odbor ima 11 (jedanaest) članova.

 

Osim toga dopunjen je i članak 39. koji govori o javnosti rada kluba. Donesena je

 

 

O   D   L   U   K   A

 

U članku 39. Statuta BK Aedium dodaje se nakon retka "tiskovnih konferencija novi redak koji glasi "web stranice kluba".

Ostali dio toga članka ne mijenja se.

 

Ad.8  Član Nadzornog odbora kluba Nikša Sentić predložio je da ga se  razriješi članstva u Nadzornom odboru.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad 9. Skupština je jednoglasno prihvatila odluku kojom se Milena Burazor bira za člana Nadzornog odbora kluba.

 

Ad.10. Predsjednik kluba Tomica Brajak predložio je da novi članovi Izvršnog odbora budu: Tonći Drašković, Zoran Garbin, Nikša Sentić, Tomislav Sopjanac, Pavo Ucović i Luko Vuletić . Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.11.Prijedlog Programa rada kluba za 2012. godinu sa financijskim pokazateljima predstavio je tajnik kluba Vlaho Zlošilo.

I dalje je glavni zadatak uprave kluba pronalaženje novog mjesta za rad kluba i poboljšanje uvjeta rada kluba.

U 2012. godini više će se pozornosti pridati radu seniorske ekipe kluba u koju se vratio Igor Ostojić i sada je klub među 3-4 najbolja kluba u državi i u seniorskoj konkurenciji. Povratkom sa studija kineziologije člana Vlaha Čerjana ojačat će se i stručni rad i osnovati školske badmintonske sekcije.

 

Ad12.U kratkoj diskusiji diskusiji izražena je želja da se ubrza nabavka dresova da bi igrači kada nastupaju na natjecanjima bili prepoznati kao članovi istog kluba. Također izražena je želja da se posveti pažnja sigurnosti i standardu putovanja na natjecanja i da se nova, proširena uprava uspješnije izbori za bolju materijalnu situaciju u klubu. Novi članovi Nadzornog i Izvršnog odbora izrazili su nadu da će klub unaprijediti svoj rad i obećali pomoći u ostvarenju programa rada.

Nakon kraće diskusije prihvaćen je Program rada za 2012. godinu.

 

Ad 13. Pod točkom razno nije bilo diskusije.

 

Skupština je završila rad u 19,30 sati

 Zapisničar:

Ovjerovitelji zapisnika:                                                                                      

  ___________________

 

Tomica Brajak  _______________                                                   ( Vlaho Zlošilo )

 

Ratko Galjer _______________

IZVJEŠĆE O RADU KLUBA U 2012. GODINI

 

         Četrnaestu  godinu rada obilježio je odlazak iz Lazareta gdje je klub trenirao više od deset godina. Ojačana je uprava kluba koja se uhodava. Prelazak u novi prostor na samom kraju kalendarske godine bio je težak ali sada su uvjeti za rad nešto bolji nego u Lazaretima. Treba i dalje raditi na pronalaženju trajnog rješenja ili čekati da to riješi Grad kroz izgradnju novih sportskih dvorana.

        

U sportskom dijelu nastavljeni su treninzi i nastupi na natjecanjima. Potpuni rezultati su prikazani nešto niže u pregledu.

 

Na svečanosti proglašenja imali smo ponovo  predstavnika  Fran a Galjera po šesti put.  Ponovno je višestruki prvak Hrvatske i pobjednik kupa.

Klub je bio domaćinom natjecanja 2. Aedium kupa. Time se učvršćuje dugoročno pravo kluba da ćemo biti domaćini jednog masovnog dvodnevnog natjecanja svake godine na početku natjecateljske sezone. Odaziv klubova iz Hrvatske nije bio dobar jer su izostali najbolji igrači iz dva najbolja kluba iz Zagreba, međutim došlo je nekoliko drugih klubova (Međimurje, Velika Gorica, Stella,  Sušak, Split, Udruga Arka iz Makarske uz nekolicinu igrača Medvedgrada).

Odigrana su školska natjecanja i županijske Sportske igre mladih.

Nastavljen je Ekipni kup Hrvatske. Ove godine je nešto masovniji.

Cijele godine jedini zaposleni trener u klubu je Ratko Galjer. Povratak Vlaha Čerjana otvara mogućnost omasovljavanja kluba i otvaranje većeg broja sekcija po školama. Pokretanje sekcije u OŠ I.Gundulića predstavlja krupan korak prema ulasku u škole.

Financijsko poslovanje je izostankom značajnijeg prihoda od članarine rekreativaca i natjecatelja bilo otežano. Glavni sponzor Aedium je sa nekoliko poslovnih suradnika pomogao da se pokriju svi nužni troškovi.

Grad Dubrovnik je odobrio i isplatio pomoć od 20.000 kuna za preseljenje.

U prosincu se ušlo u skladište Konzuma dogovorilo usmeno dobilo suglasnosti i počelo raditi na uređenju prostora.

 

Sportski rezultati u 2012. godini

 

Prvenstva Hrvatske : medalje:

 

-          Mlađi kadeti: ŽŽ: 2. Čerjan, Sadaić (MZ)

-          kadeti: M: 1. Galjer;

-          MM 1. Galjer, Drvodelić (MZ)

-          MŽ 1. Galjer, Galenić (Zagreb);

-          ŽŽ 3. Vlašić, Barković (MZ)

-          mlađi juniori: M: 1. Galjer, 3. M. Barkidžija

-          MM: 2. Galjer, Ilić (SR)

-          MŽ 2. Galjer, Galenić

-          Juniori: MŽ 3. Galjer, Galenić (MZ)

-          Veterani M+45: 3. Zlošilo

-          MM 3. Kolobarić, Zlošilo

 

Hrvatski kup:

ml. kadeti:

-          ekipno: četvrti

-          m: 15,17,21

-          ž:10. Ljubičić11. Čerjan

-          mm: 13;19,21

-          žž: 9,10 Ljubičić, Čerjan

kadeti:

-          ekipno: drugi

-          m: 1. Galjer , 9;12;14;16;

-          ž:1. Tolja, 5. Vlašić, 10. Ljubičić, 12, 14,18

-          mm: 2.Galjer; 6. Barkidžija, Šućur, Zlošilo

-          žž: 2. Tolja ; 5. Vlašić,10.12,14,18

ml. juniori:

-          ekipno: treći

-          m: 3. Galjer

-          ž:15. Vlašić, 16. Tolja

-          mm: 3.Galjer

-          žž: 12,13 Vlašić, Tolja

seniori:

nemamo nastupe;

veterani:

+45: 3. Zlošilo

 

Međunarodni nastupi:

 

U Meranu (1. 5.) Fran Galjer zlatni u paru (sa Pontierom), srebro pojedinačno, Margatita Tolja druga pojedinačno.

U Poreču (7.10.) bronce u parovima za Lukšu Zlošila (sa Cvijanovićem) i Miu Čerjan (sa Brkić), Mare Vlašić u mixu sa bugarskim igračem, srebro Frana Galjera (sa Ilićem) i pojedinačna bronca Margarite Tolja.

U Trebnju bronca Mie Čerjan (sa Brkić).

U Medvodama (2.12) bronca Mie Čerjan (sa Brkić)

Fran Galjer započeo sa juniorskim europskim krugom – Češka i Slovačka.

 

Školska natjecanja

Županijsko školsko natjecanje u Dubrovniku

Dubrovnik – Prva mjesta osvojili su učenice i učenici OŠ M. Getaldića kod osnovnih škola kod srednjih učenici i učenice Gimnazije Dubrovnik.

Poluzavršno natjecanje je odigrano također u Splitu. Na državno natjecanje plasirale su se tri dubrovačke škole, i mladići iz Splita.

Državno prvenstvo u Poreču– natjecanje u Umagu:

Bronca Gimnazije, i dva peta mjesta Getaldića.

 

Sportske igre mladih

Nove medalje i pehari: prva mjesta Frana Galjera i Margarite Tolja, srebro Mare Vlašić i bronca Andree Vlašić

prvenstvo Dubrovnika

po prvi put nije odigrano – problemi s prostorom

                               FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU

SA PLANOM ZA 2012. GODINU

2012

2011

 

REKAPITULACIJA PRIHODA

6.000,00

 

zajednica športa dnž i odjel žup. za turizam

1.520,00

1.930,00

županija za školska natjecanja

26,31

13,86

kamata

10.999,96

7.762,86

transfer galjeru od hoo

 

505,00

prebijanje dugova sa hbs

16.375,00

33.150,00

sponzori

27.780,00

26.480,00

članarine

115.400,00

116.250,00

grad - dsš za plaće, redovnu djelatnost,

 

 

nagradu za uspjeh i pomoć za natjecanje

20.000,00

 

grad za preseljenje

4.000,00

 

dsš za opremu

1.000,00

 

športski objekti

203.101,27

186.091,72

ukupno prihodi

 

2011

2012

 

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

 

 

 

trenerke i tisak

4.611,75

 

hbs pristojbe

2.800,00

369,00

loptice

549,90

442,80

web stranica

450,00

1.204,33

naknada banci

1.201,41

1.806,00

medalje aedium kup

3.772,80

i nagrade

2.336,00

daske

4.000,00

podloga

7.762,86

transfer galjeru

10.999,96

67.586,00

putni troškovi

60.257,11

100.416,47

plaće galjeru i vico

100.212,82

1.730,00

otpremnina i uskrsnica vico

 

183.653,46

ukupno troškovi

188.855,75

 

 

Napomena:

Plaćanja sponzora kluba Aediuma koja nisu išla preko kluba nisu vidljiva u izvješću.

 


 

1.000,00

hotel park

2.000,00

laus cc

800,00

lero

2.000,00

pizz.Castro

800,00

educon

500,00

vsp video

4.000,00

zračna luk

2.050,00

aedium

20.000,00

allianz

33.150,00

sponzori

 

SKRAĆENI PROGRAM RADA KLUBA ZA 2013. GODINU

 

U 2013. godini i dalje glavni zadatak je trajno rješavanje problema prostora. U  samom početku ove godine uložen je ogroman trud za uređenje Konzumovog skladišta. U tijeku je dovršavanje projekta privremenog prostora – priključka za struju i kupovina još jednog terena.

– Natjecateljski pogon počeo je godinu u školskim dvoranama, a sada brojčano ojačan radi na više lokacija.

 

Plan natjecanja za 2013. godinu:

veljača (2. i 3.) Čakovec -  Prvenstvo Hrvatske,  seniori

veljača (9. i 10.) Zagreb Maksimir Hrvatski   kup podmladak

ožujak (8. - 10.) Kungota – međunarodni turnir

 

ožujak (23. i 24.) Velika Gorica – Hrvatski kup podmladak

travanj (31. i 1.) Zagreb, Max – Prvenstvo Hrvatske 11,15,19

travanj (27. i 28.) Osijek, ekipni kup

svibanj (4. i 5.) Merano – međunarodni turnir

svibanj (11.-12.) Friedrischafen – međunarodni turnir

svibanj (25. i 26.) Dubrovnik – PH mlađi kadeti, mlađi juniori i kup veterana

 

rujan – Dubrovnik – Aedium kup

listopad – Poreč međunarodni turnir

listopad – Trebnje, međunarodni turnir,

studeni – Čakovec – Hrvatski kup za podmladak

studeni – Zagreb – seniorski turnir

Igračima za putovanje na Prvenstva Hrvatske klub plaća sve troškove osim hrane. Za putovanja na domaća kup natjecanja igrači - osim seniora - participiraju u cijeni putovanja sa 200 kuna i plaćaju hranu.

Za putovanja na međunarodne turnire klub plaća trošak prijevoza i sve troškove trenera, a ostalo (smještaj, prijavnina, prehrana, loptice) igrači.

 

Prema uspjehu na natjecanju i prema jačini turnira klub će nagraditi najuspješnije tako što će prema posebnoj tablici igrači osvajati bodove. Na kraju sezone igračima će biti ponuđene nagrade za osvojene bodove (pripreme, oprema,…)

 

Za trening i natjecanja klub će osigurati mjesečno 10 kutija pernatih loptica i 1-2 kutije plastičnih loptica.

 

Tijekom ljetnih školskih praznika moguće je sudjelovanje nekih igrača na badmintonskim kampovima. Tu će klub također financijski pomoći igrače koji pokažu interes za sudjelovanje na kampovima, ako kvalitetom zadovoljavaju kriterije organizatora kampa.