Badmintonski klub Dubrovnik

Kneza Barnimira 5,20000 Dubrovnik


IBAN: HR8024070001100024300


Matični broj: 1442317


OIB: 94694802032


e-mail kontakt: rgaljer69@gmail.com


Facebook: Badmintonski klub Dubrovnik


 

Telefon:
Telefon: 091 6412223 (trener)
Telefon: 091 9573070 (trener)

Sponzori
Četvrtak, 01.03.2012  
Skupština kluba 8. ožujka

Redovna skupština kluba održat će se 8. ožujka. Točno mjesto će biti objavljeno za par dana. Materijali su u dodatku.

BADMINTONSKI KLUB

«AEDIUM»

DUBROVNIK

Frana Supila 3

Tel (za kontakt) 411991 / mob. 091-7876406

Matični broj: 1442317

Žiro račun: 2407000-1100024300

OIB: 94694802032

Dubrovnik, 29. veljače 2012. godine

 

 

ČLANOVIMA SKUPŠTINE KLUBA

DUBROVNIK

 

 

 

Predmet: Poziv na Redovnu skupštinu Badmintonskog kluba «Aedium»

 

 

 

            Na temelju članaka 17. i 18. Statuta Badmintonskog kluba «Aedium» sazivam izbornu Skupštinu kluba koja će se održati u četvrtak, 8. ožujka 2012. u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik na Babinom kuku s početkom u 18:00 sati.

 

            Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

D N E V N I       R E D :

 

1.      Otvaranje rada Skupštine, donošenje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine

2.      Verifikacija zapisnika sa prošle dvije Skupštine (u dodatku)

3.      Izvješće o radu u 2011. godini. ( u dodatku)

4.      Financijsko izvješće za 2011. godinu. ( u dodatku)

5.      Izvješće Nadzornog odbora za 2011. godinu.

6.      Diskusija o izvješćima

7.      Izmjena Statuta (broj članova Izvršnog odbora)

8.      Razrješenje člana Izvršnog odbora

9.      Izbor preostalih članova  Izvršnog odbora kluba

10.  Program rada za 2011. godinu sa financijskim pokazateljima ( u dodatku)

11.  Diskusija

12.  Razno.

 

Pozivamo Vas da prisustvujete Skupštini kluba i svojom nazočnošću uveličate njen rad.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Predsjednik kluba

                                                                                              Tomica Brajak

 


ZAPISNIK

 

sa Godišnje redovne i izborne skupštine Badmintonskog kluba "Mangan", Dubrovnik održane, u srijedu, 27. travnja 2011. u Lazaretima us početkom u 18:00 sati.sa slijedećim

 

D N E V N I M  R E D O M :

 

 

1.      Otvaranje rada Skupštine, donošenje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine

2.      Verifikacija zapisnika sa prošle Skupštine

3.      Izvješće o radu u 2010. godini.

4.      Financijsko izvješće za 2010. godinu.

5.      Izvješće Nadzornog odbora za 2010. godinu.

6.      Diskusija o izvješćima

7.      Razrješenje predsjednika, tajnika, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora kluba

8.      Izbor predsjednika kluba

9.      Donošenje odluke o ovlaštenju osobe za zastupanje kluba od  Skupštine  2011. do Skupštine 2015. godine

10.  Izbor Izvršnog odbora kluba

11.  Izbor Tajnika kluba

12.  Izbor Nadzornog odbora kluba

13.  Program rada za 2011. godinu sa financijskim pokazateljima ( u dodatku)

14.  Diskusija

15.  Razno.

 

 

Godišnjoj skupštini su bili nazočni članovi Skupštine: Andrija Tolja, Dubravka Lošić, Joško Đilović, Ivana Vojvoda, Emilija Vlašić, Tomica Brajak, Vlaho Čerjan, Ratko Galjer, Ivan Čerjan,  Mario Kolobarić, Zorana Kapetanić, Leo Ljubičić i Vlaho Zlošilo.

Izočni članovi Skupštine: Jasmin Lipovača, Helena Galjer i Dragutin Petković.

Skupštini su bili nazočni i igrači Lukša Zlošilo, Toma Širok, Mia Ljubičić, Marin Šućur, Nika Vojvoda, Andrea Vlašić, Mia Čerjan, Fran Galjer, Margarita Tolja i Mara Vlašić.

 

Ad.1. Predsjednik kluba Tomica Brajak otvorio je Godišnju skupštinu kluba, svima zaželio dobrodošlicu i pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno prihvaćen. Za zapisničara je izabran Vlaho Zlošilo, a za ovjerovitelje Tomica Brajak i Ratko Galjer.

 

Ad.2. Zapisnik sa prošle Skupštine kluba održane 28. travnja 2010. godine. je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.3. Izvješće o radu u 2010. godini podnio je tajnik kluba Vlaho Zlošilo. Naglašeni su teški uvjeti rada u Lazaretima, odlični  rezultati nekih natjecatelja i aktivnosti koje uprava kluba poduzima u rješavanju problema.

 

Ad. 4. Financijski izvještaj kluba također je podnio tajnik Zlošilo. Prihodi su bili 163.451,73 kune od čega od Grada Dubrovnika dvije trećine, a jedna trećina od članova kluba i sponzora.

Rashod je bio 168.229,20 od čega 98.551,92 za plaće zaposlenih, a za natjecanja šezdesetak tisuća kuna.

Otkad je Dubrovački savez športova priznao pravo kluba na financiranje plaće treneru situacija se pomalo popravlja.

 

Ad.5.  Izvješće Nadzornog odbora kluba u ime članova NO pročitao je predsjednik Nadzornog odbora Mario Kolobarić i izvijestio da u radu kluba nisu primijećene nepravilnosti.

 

Ad.6. Nakon što su članovi Skupštine čuli izvješća otvorena je diskusija o izvješćima.

Nekoliko članova skupštine osvrnulo se na loše uvjete za treninge i izrazilo nadu da će se uvjeti rada uskoro popraviti.

Na kraju diskusije izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Nalaze se u cijelosti na web stranici kluba  www.badminton-dubrovnik.hr

 

Ad.7. Nakon što su prihvaćena izvješća razrješeni su predsjednik kluba, Izvršni odbor, tajnik kluba i Nadzorni odbor kluba.

 

Ad.8  Za predsjednika kluba u slijedećem četverogodišnjem razdoblju predložen je Tomica Brajak. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad 9. Skupština je jednoglasno prihvatila odluku kojom se Tomica Brajak ovlašćuje za zastupanje kluba u razdoblju od 27. travnja do Skupštine kluba 2015. godine.

 

Ad.10. Predsjednik kluba Tomica Brajak predložio je za članove Izvršnog odbora Helenu Galjer, Ivanku Grljević, Jasmina Lipovaču i Dragutina Petkovića. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.11. Za tajnika kluba ponovo je izabran Vlaho Zlošilo (također jednoglasno).

 

Ad12. Za članove Nadzornog odbora u slijedećem četverogodišnjem razdoblju izabrani su: Mario Kolobarić (predsjednik), Andrija Tolja i Siniša Kraljević.

 

Ad13.Prijedlog Programa rada kluba za 2011. godinu sa financijskim pokazateljima predstavio je tajnik kluba Vlaho Zlošilo. Zbog smanjenog broja članova klub i loše financijske situacije klub više nije u mogućnosti zadržati honorarnog trenera Zoranu Kapetanić. Povratkom sa porodiljskog dopusta neće imati igrače koje bi trenirala.

Glavni zadatak nove uprave kluba je pronalaženje novog mjesta za rad kluba i poboljšanje uvjeta rada kluba. Pokušat će se naći i glavni sponzor kluba koji bi bio spreman ući i u upravu kluba.

 

Ad14.U kratkoj diskusiji diskusiji izražena je želja da se klub ponovo omasovi i da se stvore uvjeti za ponovno zapošljavanje drugog trenera.

Emilija Vlašić je predložila da se organizira zajednička kupovina dresova da bi igrači kada nastupaju na natjecanjima bili prepoznati kao članovi istog kluba.

Nakon kraće diskusije prihvaćen je Program rada

 

Ad 15. Pod točkom razno nije bilo diskusije.

 

Skupština je završila rad u 19,15 sati

 Zapisničar:

                                                                                    

___________________

                                                                                               ( Vlaho Zlošilo )

Ovjerovitelji zapisnika:

 

Tomica Brajak  _______________

 

Ratko Galjer _______________

 

 


 

 

ZAPISNIK

 

sa izvanredne skupštine Badmintonskog kluba "Mangan", Dubrovnik održane, u petak 19. travnja 2011. u Lazaretima us početkom u 18:00 sati.sa slijedećim

 

D N E V N I M  R E D O M :

 

1.      Otvaranje rada Skupštine i donošenje dnevnog reda

2.      Donošenje odluke o promjeni naziva kluba

3.      Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta kluba

4.      Razrješenje jednog člana Nadzornog odbora kluba

5.      Razrješenje jednog člana Izvršnog odbora

6.      Izbor jednog člana Nadzornog odbora kluba

7.      Izbor jednog člana Izvršnog odbora

8.      Razno.

 

Izvanrednoj skupštini su bili nazočni članovi Skupštine: Andrija Tolja, Dubravka Lošić, Joško Đilović, Ivana Vojvoda, Emilija Vlašić, Tomica Brajak, Vlaho Čerjan, Ratko Galjer, Ivan Čerjan,  Mario Kolobarić, Maris Sagrestano Ljubičić, Helena Galjer i Vlaho Zlošilo.

Izočni članovi Skupštine: Jasmin Lipovača, Leo Ljubičić i Dragutin Petković.

Ad.1. Predsjednik kluba Tomica Brajak otvorio je Godišnju skupštinu kluba, svima zaželio dobrodošlicu i pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno prihvaćen. Za zapisničara je izabran Vlaho Zlošilo, a za ovjerovitelje Tomica Brajak i Vlaho Čerjan.

Ad.2. Predsjednik kluba Tomica Brajak obavijestio je članove skupštine kluba da su uspješno završeni razgovori sa poduzećem Aedium iz Dubrovnika.

Poduzeče Aedium će preuzeti plaćanje dijela troškova kluba, a klub će preuzeti ime Aedium.

Skupština kluba jednoglasno je donijela

O   D   L   U   K   U

Badmintonski klub Mangan mijenja ime i do daljnjega nosit će ime Badmintonski klub "Aedium".

Ad.3. Na prijedlog predsjednika kluba Tomice Brajka donosi se Statutarna odluka kojom se u Statutu kluba mijenjaju članci u kojima se navodi ime kluba. tako da se umjesto dosadašnjeg imena Mangan piše Aedium.

Statutarna odluka donesena je jednoglasno.

Ad. 4 Predsjednik kluba Tomica Brajak obavijestio je članove Skupštine kluba da je obostrana želja ( i kluba i poduzeća Aedium) da poduzeće  Aedium bude zastupljeno u upravi kluba. Zato je predložio da se Siniša Kraljević razriješi članstva u Nadzornom odboru kluba.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5. Predloženo je da se predstavnik dosadašnjeg sponzora, poduzeća Mangan , Jasmin Lipovača razriječi članstva u Izvršnom odboru. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.6. Za novog člana Nadzornog odbora kluba.predložen je Nikša Sentić..

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 7. Za novog člana Izvršnog odbora predložen je Ivo Šarić.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.8. Pod točkom razno nije bilo rasprave.

 

Skupština je završila rad u 18,40 sati

 

:Ovjerovitelji zapisnika:                                                                                   Zapisničar :

                       

Tomica Brajak  _______________                                                   ______________________                                                                                                                                                                                     ( Vlaho Zlošilo )

 Vlaho Čerjan _______________

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU KLUBA U 2011. GODINI

 

         Trinaestu godinu rada klub je proveo u vrlo teškim uvjetima. Predviđeni plan je samo djelomično ostvaren i to uz velike napore trenera, igrača i uprave kluba.

         Održane su dvije Skupštine kluba od čega jedna izborna i jedna radi promjene imena kluba. Ujedinjenim naporom više članova kluba pokušalo se promijeniti – poboljšati uvjete rada. Međutim sve se svodi na to da se nema pravoga sugovornika koji bi nam odgovorio niti koliko dugo ćemo još moći biti u Lazaretima niti u koji prostor se možemo preseliti. O tome više u planu za ovu godinu.

 

U sportskom dijelu nastavljeni su treninzi i nastupi na natjecanjima. Potpuni rezultati su prikazani nešto niže u pregledu.

 

Na svečanosti proglašenja imali smo više predstavnika: Fran Galjer je već petu godinu zaredom višestruki prvak Hrvatske i pobjednik kupa, a pridružila mu se ovom prigodom Margarita Tolja pobjednica Kupa Hrvatske za kadetkinje.

Lijepo priznanje Franu je dodijelila i Zajednica sporta Dubrovačko-neretvanske županije proglasivši ga najperspektivnijim mladim natjecateljem iz cijele županije.

Klub je bio domaćinom natjecanja 1. Aedium kup. Time smo se izborili dugoročno da ćemo biti domaćini jednog masovnog dvodnevnog natjecanja svake godine na početku natjecateljske sezone. Odaziv klubova iz Hrvatske nije bio maksimalan ali je bio puno veći nego ranije.

Odigrano je 12. prvenstvo Dubrovnika, školska natjecanja i županijske Sportske igre mladih.

Našom inicijativom pokrenut je Ekipni kup Hrvatske. Prve godine igra se pokusno.

Cijele godine jedini trener u klubu je Ratko Galjer. S obzirom na neveliki broj članova kluba nije bilo potrebe za angažiranjem drugog trenera.

Treninzi se odvijaju i dalje u Lazaretima na dva i pol terena. "Srednji" teren je djelomično osposobljen za trening mlađih kategorija pa trener može na dva igrališta imati istovremeno veći broj igrača na treningu. Po kišnom vremenu nije moguće normalno trenirati zbog prokišnjavanja krovova.

 

Financijsko poslovanje je bilo u vrlo otežanim uvjetima. Zbog prokišnjavanja krovova i kišne godine broj rekreativaca i članarina od rekreacije su znatno smanjeni.

Novci koje klub dobiva preko DSŠ su bili redoviti ali nisu dovoljni za podmirivanje potreba kluba za plaću treneru, troškove putovanja i nabavku opreme.

 


 

Sportski rezultati u 2011. godini

 

Prvenstva Hrvatske : medalje:

 

-         poletarci: M: 3. Zlošilo; Ž: 3. Čerjan

-         kadeti: M: 1. Galjer; MM 2. Galjer, Ilić (Rijeka); MŽ 1. Galjer Galenić (Zagreb)

-         mlađi juniori: MŽ 3. Galjer, Galenić

Hrvatski kup:

 

ml. kadeti:

-         ekipno: četvrti

-         m: 15,17,21

-         ž:10. Ljubičić11. Čerjan

-         mm: 13;19,21

-         žž: 9,10 Ljubičić, Čerjan

kadeti:

-         ekipno: drugi

-         m: 1. Galjer , 9;12;14;16;

-         ž:1. Tolja, 5. Vlašić, 10. Ljubičić, 12, 14,18

-         mm: 2.Galjer; 6. Barkidžija, Šućur, Zlošilo

-         žž: 2. Tolja ; 5. Vlašić,10.12,14,18

ml. juniori:

-         ekipno: treći

-         m: 3. Galjer

-         ž:15. Vlašić, 16. Tolja

-         mm: 3.Galjer

-         žž: 12,13 Vlašić, Tolja

seniori:

nemamo nastupe;

veterani:

+45: 3. Zlošilo

 

Međunarodni nastupi:

 

Na Ekipnom prvenstvu Europe koje se igralo u Portugalu u studenom član reprezentacije Hrvatske za mlađe juniore bio je Fran Galjer, a jedan od trenera reprezentacije bio je Ratko Galjer

 

Ostali međunarodni turniri na kojima nastupamo nisu službena prvenstva Europe, Mediterana,… nego su otvorena za nastup. To su natjecanja srednje kvalitete i naši igrači su povremeno dolazili do medalja

 

Merano 1.svibnja

Doma smo opet donijeli  "hrpicu" medalja. Idemo redom: Joško je osvojio dvije medalje i to srebro u parovima i bronca u singlu, Mara i Margarita broncu u parovima, kao i Fran koji je osvojio broncu u parovima. Ostatak ekipe je odigrao odlično, bez obzira što nisu osvojili  medalje.

 

Milano 9. rujna: 5. Carlton Milano International.

Turnir je održan u Olimpijskom kompleksu u Milanu. Margarita je ugrabila zlato u parovima sa Katarinom Galenić iz Medvedgrada, bronzu u mixu sa Ivorom Iličem iz Rijeke te srebro u singlu.

Fran je bio najbolji u singlu i mixu sa Katarinom Galenić.Naime i Fran je nastupio u konkurenciji U17.

Poreč 9. listopada:

 

nastupilo je sedam naših natjecatelja. Fran je u paru s Talijanom Pontierom osvojio broncu. Mara je bila najbliža medalji sa pet pobjeda i tri poraza. Petra, Mia, Nika, Vicko i Lukša zastali su u skupinama.

 

Luksemburg 30. listopada:

Fran brončani pojedinačno, Mara i Petra druge u parovima i brončane pojedinačno, a u stvari medalje nisu ni dijelili; Margarita brončana u17 žž.

Daleko putovanje, kroz više država, ne baš brojna konkurencija kadetkinja. Još su putovali Lukša, Toma i Mia iz našeg kluba i pridruženi član Ivor.

 

Školska natjecanja

 

Županijsko školsko natjecanje u Dubrovniku

Dubrovnik – Prva mjesta osvojili su učenice OŠ Lapad i učenici OŠ M. Držića kod osnovnih škola kod srednjih učenici Gimnazije Dubrovnik i učenice Gimnazije Metković.

Poluzavršno natjecanje je odigrano također u Dubrovniku. Na državno natjecanje plasirale su se tri dubrovačke škole, a kod djevojaka Gimnazija iz Šibenika.

 

Državno prvenstvo u Trogiru – natjecanja u Splitu na Ravnim Njivama:

Učenice Lapada druge, učenici Gimnazije Dubrovnik treći, učenici M. Držića četvrti..

 

 

Sportske igre mladih

 

Na završnom turniru SIM -a (16. kolovoza ) imali smo predstavnike u svih šest konkurencija i svi su došli do medalja.

Pobjednici su u srednjoj dobnoj skupini Margarita i Fran. Srebra su osvojili Mara u starijoj i Lukša u mlađoj konkurenciji, a brončani su Mia u mlađoj i Srđan u starijoj konkurenciji.

 

 

XII. prvenstvo Dubrovnika

 

Pred sam kraj godine odigrano je 12. pojedinačno prvenstvo Dubrovnika, u dvoprani OŠ M. Držića.Nastupilo je 12 natjecatelja:

Ž: Margarita Tolja, Mara Vlašić, Petra Caput, Nika Vojvoda, Mia Čerjan

M: Fran Galjer, Vlaho Zlošilo, Mario Kolobarić, Mihael Barkiđija, Toma Širok,  Marin Šućur, Lukša Zlošilo

 

                               FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011. GODINU

SA PLANOM ZA 2012. GODINU

 

 

Plan 2011.

2011.

Plan 2012.

Početno stanje (1. siječnja 2011.)

 

483,21

 

Prihod:

 

 

 

Grad - DSŠ

104.000

110.500

110.000

Grad - DSŠ – nagrada za rezultate

11.500

5.750

5000

Županija

5.000

0

5000

Županija - Školski sport

1.000

1.930,00

1500

Članovi (uključene firme za članove)

50.000

26.480,00

30000

Olimpijska stipendija - transfer

 

7.762,86

5.000

Kamata

10

13,86

15

HBS

 

505,00

1.000

Sponzori   - ukupno

10.000

33.150,00

35.000

prihod ukupno

181.510

186.093,72

192.515

laus cc

 

2.000,00

 

lero

 

800,00

 

pizz.Castro

 

2.000,00

 

educon

 

800,00

 

vsp video

 

500,00

 

zračna luk

 

4.000,00

 

aedium

 

2.050,00

 

allianz

 

20.000,00

 

hotel park

 

1.000,00

 

 

 

 

 

 Rashod:

 

 

 

Plaće trenerima brutto

103.000

102.146,47

100.000

Naknade bankama

1.300

1.204,33

1.300

web stranica

500

442,80

500

hbs

 

 

 

olimpijska stipendija - transfer

 

7.762,86

5.000

putovanja

70.000

67.586,00

60.000

loptice

2.000

369,00

12.000

trake

300

 

700

Trenerke i teniske

 

 

7.500

Medalje – aedium kup

 

1.806,00

2.000

Oprema za trening

 

 

2.000

Ostali trošk.: daske i najlon u Lazar.

4.000

2.336,00

2.000

 

 

 

 

Rashod ukupno:

181.100

183.655,46

193.000

Konačno stanje (31. prosinca 2011.)

 

2.921,47

 

 

Napomena:

Po dvije kune još ide u prihode i rashode zbog jedne greške u knjiženju.

Dio plaćanja prema Hrvatskom badmintonskom savezu (registracije kluba i igrača) također je obavljen prebijanjem i nije vidljiv u uplatama i isplatama s računa kluba. Radi se o iznosu oko 3.000 kuna.

Preko kluba je transferiran novac od Olimpijske stipendije za Frana Galjera u iznosu od  7.762,86– istog dana kada je došao u istom iznosu je isplaćen.

Plaćanja sponzora kluba Aediuma koja nisu išla preko kluba nisu vidljiva u izvješću.


 

SKRAĆENI PROGRAM RADA KLUBA ZA 2012. GODINU

 

Zadaci za slijedeću godinu vrlo su slični onima do sada jer se nije trajno riješio problem prostora, a sportsko – natjecateljski pogon radi i postiže dosta dobre rezultate.

Do kraja ljeta možemo očekivati ostanak u Lazaretima, a onda se trebamo nadati realizaciji preseljenja u Gospino polje. Pričuvna opcija je Konzumovo skladište blizu "duba" – na kraće vrijeme.

 

Plan natjecanja za 2012. godinu:

veljača (4. i 5.) Čakovec -  Hrvatski kup  mlađe kategorije i seniori – kombi

veljača (17.) Split – Ekipni kup, regija, auto

ožujak (3. i 4.) Čakovec – Hrvatski kup seniori – auto

 

ožujak (24. i 25.) Čakovec – Hrvatski kup – veterani - auto

ožujak (26.-31.) Izrael međunarodno natjecanje Fran od stipendije

travanj (31. i 1.) Velika Gorica – Hrvatski kup – pomladak – kombi ili auto

travanj (14. i 15.) Zagreb – Juniorsko PH – avion

travanj (27.-29.) Merano – međunarodni turnir – kombi

svibanj (5.i 6.) vjerojatno Zagreb – finalni turnir ekipnog kupa - auto

svibanj (19.-20.) Friedrischafen – međunarodni turnir – kombi

svibanj (26. i 27.) Makarska – PH seniora i veterana - kombi

lipanj (2. i 3.) Zagreb, PH za mlađe kadete i mlađe juniore – kombi

lipanj (9. i 10.) Zagreb PH za kadete i poletarce – auto

 

rujan – Dubrovnik – Aedium kup

listopad – Poreč međunarodni turnir – kombi

listopad – Trebnje, međunarodni turnir, kombi

studeni – Čakovec – Hrvatski kup za pomladak - kombi

studeni – vjerojatno Zagreb – seniorski turnir - auto

 

Igračima za putovanje na Prvenstva Hrvatske klub plaća sve troškove osim hrane. Za putovanja na domaća kup natjecanja igrači - osim seniora - participiraju u cijeni putovanja sa 200 kuna i plaćaju hranu.

Za putovanja na međunarodne turnire klub plaća trošak prijevoza i sve troškove trenera, a ostalo (smještaj, prijavnina, prehrana, loptice) igrači.

 

Prema uspjehu na natjecanju i prema jačini turnira klub će nagraditi najuspješnije tako što će prema posebnoj tablici igrači osvajati bodove. Na kraju sezone igračima će biti ponuđene nagrade za osvojene bodove (pripreme, oprema,…)

 

Za trening i natjecanja klub će osigurati mjesečno 10 kutija pernatih loptica i 1-2 kutije plastičnih loptica.

 

Tijekom ljetnih školskih praznika moguće je sudjelovanje nekih igrača na badmintonskim kampovima. Tu će klub također financijski pomoći igrače koji pokažu interes za sudjelovanje na kampovima, ako kvalitetom zadovoljavaju kriterije organizatora kampa.