Badmintonski klub Dubrovnik

Kneza Barnimira 5,20000 Dubrovnik


IBAN: HR8024070001100024300


Matični broj: 1442317


OIB: 94694802032


e-mail kontakt: rgaljer69@gmail.com


Facebook: Badmintonski klub Dubrovnik


 

Telefon:
Telefon: 091 6412223 (trener)
Telefon: 091 9573070 (trener)

Sponzori
Subota, 18.02.2012  
Skroman početak ekipne lige

U Splitu je odigran prvi turnir Ekipnog kupa za regiju jug. Išli su Ratko, Fran i Joško i pobijedili po 5:0 dvije splitske ekipe.