Badmintonski klub Aedium

Frana Supila 3, Dubrovnik


IBAN: HR8024070001100024300


Matični broj: 1442317


OIB: 94694802032


e-mail kontakt: vlaho.zlosilo1@gmail.com


Facebook: Badmintonski klub "Aedium" Dubrovnik


 

Telefon: 092 1765533 (tajnik)
Telefon: 091 6412223 (trener)
Telefon: 091 9573070 (trener)

Sponzori
Nedjelja, 05.02.2012  
Opet u Čakovcu

Drugi krug seniora i treći krug podmlatka igrani su u Čakovcu. Nastupili smo bez nekih bolesnih: Fran, Joško, Vlaho, Lukša, Mara i Mia

seniori: 5. Fran, 10. Joško, 17. Vlaho; XD 9. Joško i Mara

17: 1. Fran 4. Mara, MM 1. Fran i Ivor; ŽŽ 3. Mara i Barković

15: 1. Fran, 11 Lukša, 3. Mara, 8. Mia, MM 5. Lukša i Lino; ŽŽ 2. Mara i Barković

13: 4: Mia, 4. Lukša, MM 5. Lukša i Burnić; ŽŽ 2. Mia i Sadaić